top of page

Tarih

Herkese Açık·22 üye
Onur
Resmi Yazar
Grup Yöneticisi

Friedrich Nietzsche kimdir ? Eserleri , hayatı, felsefesi ve dini

Friedrich Nietzsche (1844-1900), Alman filozof ve kültür eleştirmeni olarak bilinir. Nietzsche'nin felsefesi birçok açıdan çeşitli dönemleri kapsar ve eserleri geniş bir yelpazede felsefi, estetik ve kültürel konuları ele alır.


Hayatı :


15 Ekim 1844 Tarihinde Prusya'nın Röcken kasabasında doğdu. Babası, Lutheran bir papazdı, ve Nietzsche'nin çocukluğu dindar bir ortamda geçti. Ailesi ile ,Babasının ölümünden sonra ailesi Naumburg'a taşındı.


Nietzsche, Bonn ve Leipzig üniversitelerinde klasik filoloji eğitimi aldı. Genç yaşta profesörlük unvanını kazandı (1868-69). Antik Yunan düşünce geleneğiyle ilgilendi ve bu dönemde "Tragedyanın Doğuşu" adlı önemli bir eserini yazdı.


Nietzsche 1870-1889 yılları arasında genellikle zihinsel sağlık sorunları yaşadı ve sonunda 1889'da akıl sağlığını tamamen kaybetti.

25 Ağustos 1900 tarihinde Weimar'da hayatını yitirdi.


Bazı Önemli eserleri :


"Böyle Buyurdu Zerdüşt" (Thus Spoke Zarathustra): Nietzsche'nin en bilinen eserlerinden biridir. İnsanın ahlaki değerlerini sorgular ve "Üstinsan" kavramını tanıtır.


"Ecce Homo": Nietzsche'nin kendi yaşamını ve felsefesini değerlendirdiği otobiyografik bir eserdir. Bu eserde "Neden Ben Bir Dâhiyim ve Diğerleri Değil?" gibi sorulara yanıtlar arar.


"Antichrist (Antikrist)": Bu eserinde, Nietzsche Hristiyanlık ve onun etkilerine karşı sert bir eleştiri yapar. Hristiyanlık'ın insanın doğasına ve potansiyeline olan olumsuz etkilerini vurgular.


"Genealogi Ahlakı (Genealogy of Morals)": Nietzsche, ahlaki değerlerin kökenini izleyerek geleneksel ahlaki kavramları sorgular. İyi ve kötü, günah ve erdem gibi kavramların tarihini inceler


Felsefesi :


Bir Ateist olan Nietzsche her zaman "üst insan" fikrini savunmuştur


Nietzsche'yi çoğu kişi bir "Nihilist" olarak tanımlar.

Nietzsche'nin nihilizmle ilişkilendirilmesi, onun eleştirel düşüncesi ve ahlaki değerleri sorgulamasından kaynaklanır. Nihilizm, genel olarak, varoluşsal bir anlamsızlık ve değersizlik durumu olarak tanımlanmaktadır.


Bazı sözleri :


"Birinin neden yaşadığını bilmemesi, onun neden yaşamadığından daha acı vericidir."


"İnsan, kendi değerlerini yaratmalıdır. Değerlere uymak, değerlere göre yaşamak gerekir."


"Ahlakın değeri, insanın ahlaki olduğunu hissetmesindedir, başka bir yerde değil."


"Zaman, düşmanlarımızın yararlandığı bir şeydir."


"Hayatın anlamını bulmak, bir amacı ve hedefi oluşturmak insana güç verir."


"Aşk, iki insanın birbirine bakarken birlikte aynı şeyi gördükleri anı paylaşmaktır."


"Kendine bir neden bulan insan, her nasılsa hayatta bir yolunu bulur."


"Tanrı öldü! Tanrı öldü! Ve biz onu öldürdük. Şimdi bize nasıl yaşayacağımızı öğretecek kimse kalmadı."


Kaynaklar :


Kendi kitapları , sözleri ve yazıları


"Selected Letters of Friedrich Nietzsche"


Walter Kaufmann - "Nietzsche: Philosopher, Psychologist, Antichrist"


Rüdiger Safranski - "Nietzsche: A Philosophical Biography"

Ateş Atahan Kılaf
Nebahat Erserin
bottom of page