top of page

Tarih

Herkese Açık·22 üye
Onur
Resmi Yazar
Grup Yöneticisi

Arap isyanı nedir? Araplar Osmanlı'ya isyan ettiler mi ?Arap İsyanı, I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu'nun Arap topraklarında gerçekleşmiş bir isyandır. Bu isyan, Osmanlı İmparatorluğu'nun Arap bölgesindeki hâkimiyetine karşı çıkan bir hareketti.


İsyan, Mekke Şerifi Hüseyin bin Ali'nin liderliğinde 1916 yılında başladı. Şerif Hüseyin, Osmanlı İmparatorluğu'na karşı bağımsızlık ve Arapların kendi topraklarını yönetme taleplerini dile getirdi. Ayrıca, İngilizlerle yazışmalar yaparak onların desteğini aldı. İngilizler, Osmanlı İmparatorluğu'nu zayıflatmak ve kendi çıkarları doğrultusunda bölgeyi etkilemek amacıyla Arap isyanını destekledi.


İsyana katılanlar arasında yerel Arap kabileleri, aşiretler ve yerel liderler vardı. Bu isyan, Osmanlı İmparatorluğu'nun zaten zayıf olduğu bir dönemde gerçekleştiği için Osmanlı yönetimi üzerinde ek bir baskı oluşturdu.


Arap İsyanı'nın sonucunda, Osmanlı İmparatorluğu'nun Arap topraklarındaki otoritesi ciddi şekilde sarsıldı. Osmanlılar, bu isyanla uğraşmak zorunda kalırken diğer yandan da I. Dünya Savaşı'nın getirdiği yüksek kayıplarla başa çıkmaya çalışıyordu.Kaynaklar :

"A Peace to End All Peace: The Fall of the Ottoman Empire and the Creation of the Modern Middle East" - David Fromkin


"The Arab Revolt 1916-18: Lawrence Sets Arabia Ablaze" - David Murphy


"Lawrence in Arabia: War, Deceit, Imperial Folly and the Making of the Modern Middle East" - Scott Anderson


"The Arab Revolt and the Imperialist Counterattack" - Youssef Aboul-Enein, Basil Aboul-Enein


Vikipedi

Ateş Atahan Kılaf
Bilgekağan Kılaf
Onur
Nebahat Erserin
bottom of page